ภาษาอังกฤษวันละคำ เสนอคำว่า tag along

ภาษาอังกฤษวันละคำ เสนอคำว่า tag along

tag alongคำนี้แปลได้ว่า ติดไปด้วยเช่น

ตัวปลากรอบ/ i’m having dinner with my girlfriend.

ท่านผู้นำ/ can i tag along?

ตัวปลากรอบ/ เด๋วกูจะไปกินข้าวกับแฟนแระ

ท่านผู้นำ/ ขอติดไปด้วยได้ปะ 1หยิง2ชายอะ หนุกนะ แซนวิชไง แซนวิช แฮ่กๆๆๆๆๆๆๆ ยิกๆๆๆๆๆๆ

About