ภาษาอังกฤษวันละคำ เสนอคำว่า go hand in hand

go hand in hand

แปลได้ว่ามาด้วยกัน เป็นสิ่งที่มาด้วยกัน

เช่น

in my group ‘ knowledge and kinkiness goes hand in hand

ในกลุ่มกู ความรู้มาคู่กับความลามกจกโปกเสมอ

About